Home

Doing what you like is freedom, liking what you do is happiness.”

– Sudha Murty

Sự ra đời của Happy Lifestyle

Tôi bắt đầu công việc ở Happy Lifestyle không phải vì tôi muốn có thêm một công việc (job) để có thêm thu nhập, cũng không phải tôi muốn phát triển sự nghiệp (carreer) của mình theo hướng mới mà từ sự THÔI THÚC (calling) ở bên trong.

Chính nơi đây, tại Happy Lifestyle tôi mới hiểu thế nào là đam mê, là ý nghĩa trong công việc. Tất cả những gì tôi làm đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Chia sẻ những giá trị, những trải nghiệm của bản thân để giúp mọi người có sức khoẻ tốt hơn và hạnh phúc hơn.

Sự thôi thúc này đã mang đến cho tôi nguồn năng lượng bên trong rất mạnh mẽ. Tôi thấy mình như dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ vì tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Tôi có mục tiêu nhưng không tham vọng để đạt được bằng mọi cách. Tôi chỉ làm việc hết khả năng của mình và hài lòng với những gì mình đạt được. Do đó, những việc nặng nề, khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

Sự thôi thúc từ bên trong giúp tôi có một sức sáng tạo mà trước đây tôi chưa có được ở mức độ này. Sự sáng tạo đưa đến những hành động, việc làm mà tôi chưa hề nghĩa đến trong thời gian đầu thành lập Happy Lifestyle. Tất cả sự sáng tạo dường như đến một cách rất tự nhiên mà tôi cần dùng bất cứ nỗ lực suy nghĩ nào từ tâm trí.

Cũng chính sự thôi thúc này làm cho tôi cảm thấy rất Hạnh phúc trong công việc và cuộc sống gia đình. Công việc, gia đình, xã hội của tôi đều là một nên tôi không nghĩ mình phải tìm kiếm sự cân bằng giữa gia đình cuộc sống. Khi mọi thứ hoà làm một thì tự nhiên mọi thứ sẽ tự cân bằng.

Niềm mơ ước trong cuộc đời của tôi là dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để yêu thương, để mang đến sự thay đổi cho những ai muốn thay đổi để trở nên Hạnh Phúc hơn.

Get new content delivered directly to your inbox.